Kristendom

Her følger lidt om mit syn på kristentroen…

“Mester, hvad er det største bud i loven ?” Han sagde til ham: “‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’ På de to bud hviler hele loven og profeterne.” (Matt 22,36-40)

“Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.” (1. Kor. 10,23)

På ovenstående 2 skriftsteder hviler min udlægning af den kristne tro.

Guds udgangspunkt for menneskelivet er ikke, at alt er syndigt, og at vi derfor kun må det som vi får tilladelse til. Guds udgangspunkt er det samme som retsstatens: At alt er tilladt. Men i lighed med retsstaten, så har Gud også lavet love og regler. Love der har til formål at tæmme eller dæmpe menneskers skadevolden på hinanden. Alt er altså tilladt, hvis det ikke er omfattet af et forbud. Man kan således ikke bruge Bibelen til at finde ud af, hvad man gerne må foretage sig, men den kan bruges til hvad man ikke må foretage sig. For flere omlysninger om Guds love henvises til ‘De ti bud’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *