Digte

Ja, her har jeg så valgt at offentliggøre lidt af det jeg i tidens løb har formået at forfatte. De ældste af digtene er fra år 1997, hvilket er de 2 øverste digte.

God læsning – og husk at ris og ros gerne modtages.

Du kan læse følgende digte:  
Lys og Mørke
Liv og Død
Who I really am
The Little Boy
Song titles
Jeg vil bruge og bruges!
Hvad er livet værd?
Hellige treenige Gud
Herren er min hyrde
Man siger…

Lys og Mørke
Mørket spreder sig.
Ikke stille og rolig,
som ringe i vandet.
Men voldsomt og altoverdøvende,
som bombernes trykbølger.

Lyset trækker sig tilbage.
Lader Mørket henrulle.
Mørket – Dødens syv synder.
Mørket – Menneskets sjæl.

Mørket skal henrulle.
Alt svagt vil knuses.
Alt kraftfuldt vil hyldes.
Thi Mørket vil bringe sejr.

 Thi den som til Lyset sig bekender,
han er svagt i krop og sjæl.
Thi Lyset er kærligheden,
fællesskabet og håbløsheden.

Mørket vil sejre!
Thi Mørket er drivkraften.
Og Lyset?
Det er blot de svages drøm,
thi de kan ikke leve foruden.

Af Michael Hedegaard© 1997

Liv og Død
Livet er meningsløst.
Du fødes for at frygte.
Livet leves i frygt for døden.
Men først frygter du frygten for frygten.
Livet er frygt

Livet er meningsløst.
Du fødes for atter kunne forsvinde.
Men først må du opleve frygten.
Frygten som tilintetgør ethvert menneske.
Frygt er tilintetgørelse.

Livet er meningsløst.
Du fødes for at føle kroppen.
Du føler den blomstre.
Men kun for at kunne føle den forfald.
Tilintetgørelse er følelser.

Livet er meningsløst.
Du fødes for at føle glæde.
Men glæden ødelægges af frygt.
Frygt er frygt for døden.
Livet er nedslående.

Døden er meningsfuld.
Døden som er udfrielse fra livet.
Livet som er frygt og forfald.
Døden er målet.
Målet vi alle skal nå,
men som vi alle frygter.

Af Michael Hedegaard© 1997

Who I really am
God hates me
The world is against me
And Satan fucks me when I sleep

My mind doesn’t know joy
My mouth hurts people
My hands kill people
My ears only hear what they want
My legs take me to Hell
And I take you with me!

God hates me
The world is against me
And Satan fucks me when I sleep

So tell me who I am
I’m about to go to Hell
And I’m taking you with me
I’m leaving God, making him glad
I’m a slave of Satan I’m damned!

God hates me
The world is against me
And Satan fucks me when I sleep

Af Michael Hedegaard©

The little boy
My heart is empty
My soul is desperate
So I seek your help
But I can’t be helped
Cause my mind is locked
I seek something common
But it doesn’t seek me
I seek a little happiness
Just a little meaning in life
But it seems impossible
Restless I wander around
On escape from myself
I yell out in the dark
But no one hears me
Alone in the dark I wander
Only surrounded by dark forces
I’m getting tired
I’m soon going under
And no one will miss me
Cause no one knows me
People see the outer façade
But no one sees my inner:
The despondency
The pain
The fear
The dark
The sadness
The little boy in the dark
Who yell and begs for help
The little boy who wants to be:
Something for someone
And someone for something
No one sees all this
But that’s who I am:
An empty heart And a restless soul.

Af Michael Hedegaard©

Song titles
Nothing gets me down
– No, cause I can’t get further down!
Ain’t no use
– No, cause it won’t make things better!
Because
– Yes, but I still wonder why?
All the small things
– Yes, it’s those which make life miserable!
I can’t get no satisfaction
– That’s absolutely right!
It wasn’t me
– Guess you have heard that before
Like dreamers do
– Well, dreams is all I have!
Help!
– Yeah, please help me!
Feels so good
– Let me try too!
You’re making me high
– Sorry for lying!
Walking away
– And leave my troubles?
I wish! Love of a lifetime
– Surely hopes to find it. Soon!
Do you know what I mean?
– Honestly? No!
Don’t look back in anger
– Well, I’m born as a sinner!
Some might say
– That I’m nuts!
Whatever
– Just bring me happiness!
I was made for lovin’ you
– Then teach me what love is!
Broken hearted
– That’s what I am!
River of tears
– That’s what I’ve cried!
I can’t stand it
– No, I want changes in my life!
With a little help from my friends
– By the way what friends?!?!
Gunning down romance
– That’s my speciality!

Af Michael Hedegaard©

Jeg vil bruge og bruges!
Jeg vil bruge og bruges!
Jeg vil elske og hade dig for hvem du er!
Jeg vil elskes og hades for hvem jeg er!
Jeg vil nå ind til kernen af livet – af os!

Jeg er træt af at lyve og tie!
Jeg er træt af at lade som om!
Jeg er træt af at leve i skjul!
Jeg er træt af ikke at vise hvem er jeg!

Vi er alle i samme både!
Vi er alle ens!
Vi er alle af denne verden!
Vi er alle under Gud!

Jeg vil ind under huden!
Jeg vil ned under overfladen!
Jeg vil bryde gennem muren!
Jeg vil overvinde afstanden!

Jeg vil give dig alt!
Jeg vil give dig mere end jeg har!
Jeg vil give dig mig selv!
Jeg vil give dig hvad du til have!

Vi har alle brug for hinanden!
Vi har alle brug for nåde!
Vi har alle brug for at tage!
Vi har alle brug for at give!

Jeg vil nå om bag smerten!
Jeg vil nå ind til dit hjerte!
Jeg vil nå ind til mig selv!
Jeg vil nå ind til lykken!

Jeg giver hvad jeg har!
Jeg tager hvad du har!
Du må give hvad du har!
Du må tage hvad jeg har!

Hver for sig er vi intet!
Sammen kan vi være alt!
Lad os tage springet!
Før det er for sent og livet omme!

Jeg vil bruge og bruges!
For livet er så kort!
Til alle dem der til have det!
Til dem giver jeg det bort!

Af Michael Hedegaard© 2004

Hvad er livet værd?
Hvad er livet værd,
Hvis man vandrer i mørket?
Hvis man altid står i en blindgyde?
Hvis man er bastet og bundet?
Hvis Gud ikke vil kendes ved dig?
Hvis solen aldrig skinner?
Hvis lykken ikke findes?
Hvad er livet så værd?

Vi er lovet livet.
Ikke at det er nemt.
Ikke at det er retfærdigt.
Ikke at det er lykkeligt.
Men at dommen er retfærdig.
Men gør det livet værd at leve?

Skal vi gøre det gode i mørket,
der hvor ingen ser os, end ikke Gud?
Skal vi takke Gud for mørket,
der hvor vi ikke trives?
Skal vi leve livet i ulykkelighed,
eller må vi vælge at sige Stop!?
Må vi grib det liv vi har fået,
og kaste det i afgrundens dyb?
og kaste det i fortabelsens dyb?

Må vi vende Gud ryggen?
Kaste ham for løverne?
Kaste ham i afgrunden?
Lade ham sejle sin egen sø?
Hvorfor ikke?
Han gør det jo mod os!?
Forskellen er blot…
Han kan gøre det, det kan vi ikke.

Af Michael Hedegaard© 2004

Hellige treenige Gud
Fader, min Skaber Helligånd,
min Vejviser Jesus,
min Frelser Gud,
mit Et og Alt

Satan, min Død!
Lucifer, min ulykke!
Fanden tage dig Satan!
Satan vig bort fra verden!

Fader, jeg takker dig
Takker for livet og verden
Takker for din kærlighed
Til trods for hvad jeg er – (en synder)

Jeg forrådte dig!
Jeg vendte dig ryggen!
Ville sidde på din trone!
Ville skyldes mig selv!

Satan, min frister!
Du forledte mig!
Du lokkede mig i fordærv!
Du sendte mig i døden!

Fader, min Frelser
Du sendte min redning
Du sendte din Søn
Du ofrede dig selv – (for mig!)

Jesus, min Frelser
Du sonede min skyld
Du rensede mig fra synd
Du reddede mig fra døden

Jesus, min Frelser
Jeg spottede dig
Jeg fornedrede dig
Jeg korsfæstede dig

Jesus, min Frelser
Du tilgav mig
Du elsker mig
Du er min ledestjerne

Satan, min Død!
Jesus satte mig fri!
Jesus besejrede dig!
Du lever på lånt tid!

Helligånd, min Vejviser
Du er lygten for min fod
Lanternen for mit øje
Vejen hvorpå jeg går

Helligånd, min Vejviser
Du leder mig til Jesus
Du fører mig til Lyset
Du er ydmygheden selv

Hellige treenige Gud
Jeg takker og priser dig
Du gav mig livet og vejen
Du viste mig kærligheden.

Af Michael Hedegaard©  2004

Herren er min hyrde
Herren er min hyrde,
han leder mig på min vej.
Han er lanternen for mit øje,
lygten for min fod,
vejen hvorpå jeg går.
Han baner min vej,
værner mig fra fjenders vold.
Han bærer mine byrder,
betaler hvor jeg trænges.
Han holder om mig,
giver mig tryghed når jeg trues.
Han er med mig alle dage,
selv når jeg ikke ser ham.
Han elsker mig ubetinget,
selv når jeg ikke vil ham.
Han velsigner mig evigt,
selv når jeg svigter stort.
Herren er min hyrde.
Herren er min frelse.
Herren er min Gud.

Af Michael Hedegaard© 24/10-2004

Man siger…
Man siger, at første skridt er det sværeste.
Man siger, at første skridt er godt begyndt.
Man siger, at første skridt er halvvejs i mål.
Men hvem ved egentlig hvad målet er?
Hvis målet er ukendt, kan man så være godt begyndt?
Og hvorfor så overhovedet tage det første skridt?
Måske er livet slet ikke en lang lige vej?
Måske er livet blot et rundkørsel uden frakørsler?
Måske er livet blot det punkt hvorpå vi står?
Vi starter hvor vi slutter, og vi slutter hvor vi startede.
Måske bevæger vi os slet ikke?
Hvis livet er det punkt hvorpå vi står,
hvilken retning skal vi så have for øje?
Nord, syd, øst eller vest? Op eller ned?
Eller er spørgsmålet snarere: Ud eller ind?
Ud på verden omkring os,
eller verdenen indeni os selv?
Udenfor kommer vi ikke langt:
Målet kender vi ikke,
og selv hvis vi kendte målet,
så kender vi ikke vejen.
Men indeni os selv kommer vi heller ikke langt:
Vi er jo kun det punkt hvorpå vi står,
så hvor langt skulle vi kunne komme?
Fra et punkt til selv samme punkt.
Med andre ord: Ingen steder!
Det lader altså til at vi er fastlåste.
Men hvis du kigger ud på gaden,
så render folk rundt som forvildede får.
Har de mon mistet fodfæstet?
Er de faldet af det punkt hvorpå de stod?
Eller har de bare mistet forstanden?
Svaret er egentlig ligegyldigt,
for det vigtige er hvordan de kommer tilbage.
Hvordan finder man tilbage til sit punkt,
hvis der ingen veje er at følge?
Ja, jeg kender ikke svaret!
Men hvis du kender det,
så vil jeg gerne høre det,
for jeg savner mit punkt!
Punktum!

Af Michael Hedegaard© 3/12-2004

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *